marksistowsko-filozoficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 4. Problemy marksistowsko-filozoficznej teorii i metody (badania nad strukturą, podstawowymi prawami i kategoriami dialektycznego i historycznego materializmu na podstawie uogólnienia rezultatów nowoczesnej nauki i socjalistycznej praktyki; kategoriami marksistowskiej teorii poznania jako rezultatu nowoczesnej wiedzy oraz nad społecznym procesem poznania w socjalizmie; podstawowymi zagadnieniami etyki, funkcjami moralności i prawidłowościami jej rozwoju w warunkach socjalizmu; podstawowymi kwestiami estetyki marksistowskiej i jej związków z socjalistyczną rewolucją kulturalną)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo