marksistowsko-propagandowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przypomina się tu bowiem powiedzenie Melchiora Wańkowicza o „dydaktycznym smrodku”, unoszącym się nad czyimiś słowami i jakąś wypowiedzią. Otóż, chciałoby się powiedzieć, że nad kartami „makiety” unosi się, niestety, pewien jakby nakazany z góry ,,marksistowsko-propagandowy smrodek” o nienaukowej woni, który wszystkimi porami wciska się do treści, do wnętrza książki i, pomimo znacznego nakładu w nią włożonych wysiłków, oraz przy wielu rozlicznych jej zaletach, stanowi bardzo poważny minus, obniżając w dużej mierze wartość naukową 1 pedagogiczną dzieła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.