marksistowsko-rewizjonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kompromitacji. Liczono bardziej na koncesje ze strony partii niż na możliwość organizowania presji społecznej. Zachodzi pewna analogia pomiędzy funkcją spełnianą przez orientację „neopozytywistyczną” a nurtem marksistowsko-rewizjonistycznym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo