marksologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wraz z M. Horkheimerem i Th. Adorno Instituí fur Sozialforschung we Frankfurcie nad Menem; 1933, po przejęciu władzy przez hitlerowców, emigrował najpierw do Szwajcarii, następnie do USA, gdzie po II wojnie świat, rozwinął działalność jako prof. filozofii i nauk polit.; specjalista w dziedzinie tzw. marksologii i sowietologii. W poglądach swoich M. przeszedł znamienną ewolucję; w młodości związany z niem. partią socjaldemokr., liberał i antyfaszysta, zwolennik heglizującego —► rewizjonizmu, w dalszych pracach usiłował pogodzić zasady marksizmu jako swoiście pojętej filozofii krytycznej z psychoanalizą S. Freuda. Współcześnie M...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.