marksologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „«Istota człowieka» w ujęciu Marksa” ls. Zwalnia to mnie od podobnej analizy tym bardziej, że nie stawiam tu sobie zadań marksologicznych sensu stricto. Zatrzymam się więc na tej stronie problemu „istoty człowieka”, która wiąże się bezpośrednio z interesującą nas tutaj sprawą koncepcji jednostki ludzkiej...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.