marksowsko-leninowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 15 Akselrod, wybitna uczennica Plechanowa, autorka Szkiców filozoficznych (1906), W obronie materializmu dialektycznego (1928), Przeciwko idealizmowi (wyd. 3, 1933) oraz innych prac, broniła po wojnie stanowiska zbliżonego do pozytywizmu, występując m. in. jako zwolenniczka na wpół kantowskiej „teorii hieroglifów" Plechanowa i przeciwniczka marksowsko-leninowskiej teorii odbicia rzeczywistości obiektywnej w poznaniu ludzkim — odbicia traktowanego historycznie; J. Sten należał do najwybitniejszych zwolenników szkoły D e b o r i n a...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudniański, Stefan 1959. Z dziejów filozofii, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.