marmoladziarnia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) oraz ręczne granaty. Po akcji patrol miał wybiec na podwórze od tyłu budynku, przebiegnąć przez ogród, przejść przez wyrwane w ogrodzie sztachety (które poprzedniego dnia wyrwałem wraz z „Granitem"), przeskoczyć zamarzniętą Słonkę, wdrapać się po stromym zboczu do lasku koło kaplicy zdrojowej, po czym, zależnie od sytuacji, albo odskok w kierunku Słonego na Diabli Młyn i powrót górą przez Banię, albo po prostu wycofanie przez park zdrojowy koło cmentarza na punkt wyjściowy, do mieszkania pp. Tomaszewskich, w pobliżu posterunku żandarmerii i znanej już marmoladziarni. Przed wyjściem na akcję raz jeszcze szczegółowo omówiłem planowany przebieg akcji, przewidziany na 4 minuty, przypomniałem drogę odskoku i okoliczność, że w rejonie apteki i bazarów, wzdłuż muru, stoi kolumna samochodowa strzeżona przez wartowników, więc odwrót ku bazarom nie wchodzi w grę...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.