marnotractwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mu. Dopiero w wieku już podeszłym, kiedy został księdzem i rządcą farnej szkółki lwowskiej, rozwinął żywą działalność pisarską, której owocem były trzy publikacje. Pierwsza to Discurs marnotractwa i zbytku korony polskiej (1625, bez m. dr., i z r. 1626 w Jarosławiu. Siarczyński i Święcki mówią jeszcze o wydaniu krakowskim z r. 1603). Rzecz dedykowana braciom Sieniawskim: podczaszemu i staroście rohatyńskiemu Mikołajowi oraz chorążemu Prokopowi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.