marszowo-zaporowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w odwodzie pod dowództwem płka J. Szafrana; odcinek północny nad Pełtwią obsadził 2 pp „grodzieński"; odcinek wschodni dozorowały dwa bataliony marszowo-zaporowe; na odcinek południowy odszedł 3 pp „grodzieński" i I Lwowski Baon ON. W domarszu do miasta znajdował się 207 pp wyładowany w Sokalu, dowództwo 205 pp, kompania telegraficzna 35 DPrez...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zawilski, Apoloniusz 1990. Bitwy polskiego Września. [T.] 2, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.