marszrutowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przewozach marszrutowych. Marszrutyzacja usprawnia pracę kolei. Mimo dodatkowej pracy manewrowej na stacji początkowej i końcowej pociągu marszrutowego, przyspiesza ona przewóz, zwiększa przepustowość szla8 I. W. Zosimow: Ważnyj pokazatiel racyonalizacyl pleriewozok. „2eleznodnrożnyj transport“ 1955, nr U...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarski, Ignacy 1967. Transport jako czynnik lokalizacji produktu, wyd. 2, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.