martynizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pobyt w Petersburgu mógł tylko spotęgować wrodzone usposobienie. Martynizm z jednej strony, sekciarstwo mistyczne chłystów3 z drugiej, mogły dotrzeć do naszego artysty. Niewątpliwie zetknął się z Oleszkiewiczem, który przetwarzał na swój sposób poglądy St...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.