matematyczno-mechaniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Najbardziej zaś odbiega od rzeczywistości 'La nauka, która skądinąd jest najdoskonalsza, bo najogólniejsza, najściślejsza: mianowicie matematyczno-mechaniczna. Jest z wszystkich tworów umysłu poznającego najhardziej konwencjonalną. Był to wynik największej wagi, opozycją przeciw mechamstycznemu pojmowaniu zjawisk, które zaczęło się jeszcze u Kartezjusza i odltą/d' triumfalnie obejmowało coraz to nowe dziedziny zjawisk — pierwsza opozycja, która wyszła z samej nauki przyrodniczej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.