materialistyczno-ewolucjonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A. Wrzoska13  14. Przeważa w niej stanowisko idealistyczne, lecz autor traktuje zgadnienia sporne możliwie obiektywnie, na co wpłynął niewątpliwie fakt stopniowego wygasania żywszych akcentów materialistyczno-ewolucjonistycznej linii interpretacyjnej, jak również fakt, że spór o stanowisko Śniadeckiego traci na znaczeniu w toczących się walkach ideologicznych. Tutaj zajmiemy się zwłaszcza tymi myślami Wrzoska, które uznajemy za racjonalne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo