matka-dawczyni

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1 nie potrzeba żadnych takich warunków „macierzyńskości” stosujących się do normalnych matek biologicznych, matek-dawczyń (dających jajeczko), matek „kontraktowych” (noszących dziecko w łonie, choć nie jest ono z ich jajeczka), matek adopcyjnych, matek oddających nieślubne dzieci do adopcji i macoch. Wszystkie one są matkami dzięki ich odniesieniu do przypadku idealnego, w którym „zbiegają się” modele podstawowe. Ów przypadek idealny jest jednym z wielu rodzajów zjawisk wywołujących efekty prototypowe (Lakoff 1986: 39; zob. także Lakoff 1987: 83)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierzbicka, Anna 1999. Język − umysł − kultura. Wybór prac, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.