mazdakizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ności wiejskiej. Władająca nimi arystokracja, rozwijając na swych dworach wysoką i ekskluzywną kulturę, przejmowała pewne funkcje państwa i zagrażała jego jednolitości. Żeby temu przeciwdziałać, Kawad I (488531) długi czas popierał wrogi arystokracji ruch rel.społ. zwany mazdakizmem (—► Mazdak). Mimo zdławienia tego ruchu następca Kawada, Chosroes I (531— 579), zdołał wprowadzić szereg reform wzmacniających ponownie centralną władzę państw., co umożliwiło mu odnoszenie sukcesów w walkach zewnętrznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.