mechaniczno-fizjologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Krótko mówiąc, przykład ten wykazuje dostatecznie, że redukcjonizm organicystyczny nie jest wcale sprzeczny z odwoływaniem się do modeli abstrakcyjnych, z tej choćby przyczyny, że w miarę jak neurologia zmierza do coraz większej precyzji (czy się to łączy, czy nie, z próbami mechaniczno-fizjologicznymi), wkracza ona w nurt problemów prawdopodobieństwa i algebry ogólnej. Oto dlaczego jeden z naszych współpracowników, wracając z odwiedzin w zespole McCullocha, opisywał tych badaczy jako siedzących na dwóch stołkach: na jednym badali pod mikroskopem zespoły neuronów, a na drugim przeprowadzali obliczenia logiczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fraisse, Paul, Piaget, Jean (red.) 1991. Zarys psychologii eksperymentalnej, przekł. J. Dembska, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo