mechaniczno-nawykowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 4. 	Jak do tego doprowadzić? Jak to osiągnąć? Jak uporać się z rozumowymi i mechaniczno-nawykowymi przesłankami, na których ugruntowana została spaczona postawa życiowa nieletniego? Przezwyciężenie tego wymaga wnikliwego dociekania i analiz aktualnego stanu dążeń i potrzeb nieletniego, które trudne są do rozszyfrowania w jego skomplikowanej subiektywnej sytuacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.