mediastinoskopia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Leczenie gruźlicy, ciężarnych 217 — domowe 271 — doświadczalnej 42—47 — etiotropowe 11 — gimnastyka oddechowa 229 — klimatyczne 274 — metoda klasyczna 14 — metody 11, 13 — ogólnoustrojowe wspomagające 11, 17 — okresy, leczenia 16 rozwoju metod 13 — organizacja 269 — oskrzeli 206 — operacyjne 156 — poszczególnych postaci 192 — profilaktyczne 219 — przeciwprątkowe 32 —• — a nawroty gruźlicy 120 czas leczenia, a trwałość wyników 114 czas leczenia, a wyjałowienie ognisk gruźliczych 114 dowód wyleczenia 124 ,,klasyczna" metoda 33, 34, 110 konieczność kojarzenia leków 112, 117 kontrola leczenia 126 niepowodzenia 14, 110, 122 punkt docelowy 16, 113 w ropniakach gruźliczych 203 zasady, wyniki, niepowodzenia 110 — przedoperacyjne 156 — punkt docelowy 16, 113 — sanatoryjne, wskazania 273 — testowe 273 — wypoczynkowe 274 — przygotowanie do zabiegu operacyjnego 156 — wypoczynkowo-klimatyczne 11, 12, 18 — zakładowe 271 — zapadowo-odprężające 11, 13, 133, 167 — zasady planowania 272 Leczenie niewydolności oddychania, 242 — tlenoterapia 249, 250 — udrożnienie oskrzeli 249 — zasada „otwartych dróg oddechowych" 258 Leczenie, pomonicze nieswoiste przeciwzapalne 176 — zapalenia opłucnej 198 Leki przeciwgruźlicze, najnowsze 103 — o nieustalonej wartości 103 — zdyskwalifikowane 103 Leki przeciwprątkowe, działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne 34 degeneracyjne 34 — klasyczne (podstawowe) 13, 33, 34, 35, 36, 38, 52—77 — mechanizm działania na mykobakterie 35 — odczulanie 181 — podział w zależności od działania wewnątrz i zewnątrzkomórkowego 36 — uczulenie 181 — wpływ na prątki 38 — zastępcze 34, 78—102, 117, 118, 217 skojarzenia 118 stosowanie w ciąży 217 zasady leczenia 117 Leki rozszerzające oskrzela 259, 260, 261 Lekooporność prątków, 32, 37, 41, 42, 43, 47, 111, 116 — metody określania 47 — mutanty oporne 37, 41 — pierwotna 41 odsetki 111 — wtórna 41, 42, 43, 116 Leszczyńskiego próba 25 Leukergia 25 Makrocyklon 109 Maksymalna wentylacja płuc (MBC) a leczenie chirurgiczne płuc 152 Malmrosa-Hedvalla nacieki 27 Marskość gruźlicza, leczenie 197 — wskazania do resekcji 160 Martineta próba 29, 152 Matefy'ego odczyn 25 Mediastinoskopia 28 Medrol 182 Metoda, „absolutnych stężeń" 48 — Arlindo del Assisa 21 — Forlanlniego 134 — „proporcji" 48, 49 — „wskaźnika oporności" 48 Metody, kolapsoterapii 18. 136...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaroszewicz, Wiwa (red.) 1967. Współczesne leczenie gruźlicy płuc. Praca zbiorowa, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.