mediateka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) udostępnianie informacji rzeczowej. Szczególnie istotne było opracowanie sprawnego systemu wyszukiwania rzeczowego w Bibliotece Sejmowej (zautomatyzowany katalog biblioteczny, kartoteka zawartości czasopism, katalog mediateki) oraz w Ośrodku Informatyki (baza danych aktów prawnych, baza danych stenogramów posiedzeń Sejmu)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Zygmunt, Abramowicz, Witold, Vetulani, Grażyna [red.] 1996. Język i technologia, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawni­cza PLJ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.