medyczno-topograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Praca Towarzystwa miała się rozpocząć od zbadania stanu sanitarno-zdrowotnego guberni i sporządzenia na tej podstawie mapy medyczno-topograficznej. Bazując na tych danych można było wyjaśnić przyczyny powstawania i rozwoju chorób, w tym również epidemicznych, z uzyskaniem środków finansowych na ich zapobieganie lub ograniczanie źródeł i rozmiarów. Członkowie zo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycN - Medycyna Nowożytna (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo