medyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wał wiele. Uczył się w Padwie prawa, a w Rzymie literatury łacińskiej pod Pomponjuszem Letcm. Powróciwszy z Włoch został profesorem w akademii krakowskiéj, jako medyk, ale uczył zarazem literatury klasycznéj, a późnićj i prawa rzymskiego. W roku 1486, czyli na rok przed przybyciem Celtesa, zajmował katedrę retoryki i poetyki. Pierwszy też dał początek w Polsce do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.