medytacyjno-dewocyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z tego samego ducha zrodzone medytacyjno-dewocyjne płody Dawida Hollacza, cichego zwolennika pietyzmu, znalazły w 1745 roku tłumacza i nakładcę, który przez „Utorowaną pielgrzymów drogę do Góry Syon...“, czy też „Łaski ewangelicznej porządek“ pragnął wprowadzić na nowe tory życie religijne swych współwyznawców...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kawecka-Gryczowa, Alodia 1946. Zarys dziejów piśmiennictwa polskiego w Prusach Wschodnich, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.