megaburger

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) drewland, mehloland, czy też -burger. Ten ostatni jest rezultatem błędnej analizy morfologicznej anglicyzmu hamburger, który, jak wiadomo, pochodzi od nazwy mieszkańca Hamburga a nie od ham + burger. Ta niewłaściwa interpretacja morfologiczna dała podstawę do utworzenia zgodnie z klasyfikacją Grzegorczykowej i in. (1984) zrostów właściwych typu sojaburger, bekonburger, wyrazów jednostronnie motywowanych, jak np. megaburger i frazeologizmów w rodzaju burger rybny, burger wegetariański (por. Ociepa w druku). Również omawiany morfem został wykorzystany do utworzenia pseudoanglicyzmów czyli anglicyzmów konty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzezina, Maria, Kurek, Halina (red.) 1999. Collectanea linguistica in honorem Casimiri Polański, Kraków : Księgarnia Akademicka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.