megafala

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czasową6. Wszechświat ten można uważać za coś w rodzaju pojedynczej, fantastycznie złożonej megafali, która zmienia się („ewoluuje”) zgodnie ze ścisłymi prawami. Megafala jest reprezentacją tendencji mających związek ze zbliżającymi się „faktycznymi zdarzeniami”. Megafala to w istocie rodzaj superpozycji tendencji: amplitud każdej z możliwych form, jakie przybrać może zbliżające się zdarzenie. Potem zachodzi to zdarzenie. Jedna z możliwości staje się rzeczywistością, tak że wszechświat uległ teraz zmianie, wchodząc w nowy ewoluujący stan - nieco odmienną superpozycję tendencji, na podstawie której można w zasadzie obliczyć prawdopodobieństwa różnych postaci następnego zdarzenia. Potem w odpowiednim czasie zachodzi następne zdarzenie - i tak dalej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cairns-Smith, A. G. 1998. Ewolucja umysłu. O naturze i pochodzeniu świadomości, przekł. P. Lewiński, Warszawa : Amber
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.