megamaszyna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) «dzialaj^cej samotnie lub z pomoc^ innych» [...]” Dalej autor precyzuje sposob realizowania tak sformulowanej opozycji: „Trzeba to interpretowa6 jako czysto osobisty wysilek wyeofania si§ z megamaszyny, jesli nie jej rozbrojenia. Ten nacisk na osobisty odpowiedzialnosc i kulturaln^ indywidualizacjQ przebija siQ przez religie proroköw, filozofie klasyezne, bardziej uniwersalne systemy etyczne: od buddyzmu, zoroästryzmu, konfuejanizmu i profetycznego judaizmu po stoicyzm, chrzescijanstwo i islam”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ładyka, Jerzy 1975. O filozofii marksistowskiej, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.