melchita

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dziesięć tysięcy chrześcijan w Jerozolimie wyznaje kilkanaście obrządków. Są tu katolicy, prawosławni, unici, Ormianie, protestanci kilku odcieni, melchici, jakóbici, syrochaldejczycy, Koptowie, Abisyńczycy, Etjopi. Patrjarchą łacińskim jest obecnie monsignor Barlassina. Samych kongregacij katolickich naliczyliśmy trzydzieści trzy. Zgromadzenia te oddają się z poświęceniem działalności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Godlewski, Franciszek 1930. Wśród znieważanych bogów. Z podróży na Wschód, Warszawa : Dom Książki Polskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.