melibioza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ulegają one hydrolizie pod wpływem enzymów lub rozcieńczonych kwasów. K. dzielą się na: 1) dwucukry redukujące, np. maltoza, celobioza, laktoza, laktuloza, melibioza; 2) dwucukry nieredukujące, np. trehaloza, sacharoza; 3) trójcukry, np. rafinoza, gencjanoza, kestoza; 4) 	czterocukry, np. stachioza. K. należą do cukrowców (-> cukrowce)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banecki, Henryk et al. 1978. Encyklopedia techniki. Przemysł spożywczy, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.