melioracyjno-łąkarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dowej, czuwania nad budową szkoły itp., przybierające zwykle postać komitetów określonych czynów społecznych. Niektóre z tych form mają charakter trwały, np. spółki wodne, zespoły melioracyjno-łąkarskie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Boczar, Kazimierz 1973. Spółdzielczość, wyd. 3 zmien., Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.