menedżer

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Th. Veblen. Pierwsi sformułowali tezę o przesunięciu się realnej kontroli nad przemysłem do rąk menedżerów A. Berle i G. Means w pracy The Modern Corporation and Prívate Property (1933). Teoria Bumhama jest krytykowana zarówno przez socjologów marksistowskich, jak i niemarksistowskich. Burnham, co podkreślają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.