mentalnościowo-językowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podobny mechanizm mentalnościowo-językowych zachowań człowieka łatwo zauważyć i współcześnie, co ilustruje np. nieadekwatne określanie właściwości niektórych ras psów (za głupie powszechnie uznaje się te, które nie poddają się woli człowieka, jak choćby rasa spanieli). Trwałość i zasięg takich obiegowych opinii, oparte przede wszystkim na antropocentryzmie, dodatkowo są podtrzymywane przez inne czynniki subiektywne, jak: lęk, niechęć czy potrzeba zaznaczenia wagi własnego sądu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.