merceryzarka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) MERCERYZACJA, proces uszlachetniania powierzchniowego włókien (gł. bawełny) pod wpływem działania na przędzę lub tkaninę roztworem wodorotlenku np. sodowego (w temp. 15—18°, w ciągu co najmniej 50 sek); m. przeprowadza się obecnie na maszynach zw. merceryzarkami, na których materiał nasyca się roztworem, wyżyma i przemywa; m. ma na celu zwiększenie wytrzymałości (na rozerwanie) bawełny i jej podatności na barwienie oraz nadanie jej charakterystycznego połysku; m. stosuje się również przy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.