meta-matematyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 55. W ich obszernym, zajmującym całą książkę omówieniu artykułu Godła: Godeł 's Proof (New York: New York University Press, 1958), E. Nageli J.R. Newman [w polskim tłumaczeniu: Twierdzenie Godła (Warszawa: PWN, 1966)] nie rozwinęli swej trafnej uwagi dotyczącej meta-matematycznych dowodów spójności zbiorów twierdzeń matematycznych, mianowicie, że “byłoby nieodpowiedzialne głosić, iż te formalnie niemożliwe do pokazania prawdy ustanowione dzięki meta-matematycznym argumentom, sąoparte zaledwie na odwołaniach do intuicji” (s. 101). Być może empirysta Nagel obawiał się, że mógłby okazać się niechcący zwolennikiem metafizyki realistycznej, gdyby zdecydował się na sprecyzowanie słuszności tych prawd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaki, Stanley L. 1995. Bóg i kosmologowie, przeł. P. Bołtuć, Racibórz ; Wrocław : RAF-SCRIBA ; TWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.