metaetyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ten ostatni punkt wprowadza nas w polemikę Strawsona z teoriami typu rossowskiej teorii obowiązków (słuszności) prima jacie. Strawson, a pod jego wpływem wielu metaetyków, stwierdza, że przyznanie przez licznych intuicjonistów, iż zdania etyczne, takie jak „dotrzymywanie obietnic jest słuszne”, dopuszczają w niektórych wypadkach wyjątki i że w związku z tym należy wprowadzić do rozumienia tych zdań pewne „błahe ulepszenie” — w istocie wiedzie do przekreślenia tezy, iż cechy etyczne wiąże z nieetycznymi jakaś „ąuasilogiczna konieczność”. Na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.