metaforyczno-obrazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cy, pokrewieöstwazinnymi dziedzinami sztuki. Pracom swym nadaje czesto postaö eseju, I4CZ4C jyzyk analizy krytycznej — wspartej osobista intuicj'4 i wrazliwoscia estetyczna — z bogatym, metaforyczno-obrazowym stylem pisarskim. Plonem wielostronnych zainteresowan W. sa ponadto szkice socjologiczno-obyczajowe o tematyce okupacyjnej (Zycie na niby 1957), pastisze (Duchy poetöw podsluchane 1959), szkice z zakresu plastyki (np. Makowski 1963) i filmu (Podröz do krainy niepra wdopodobienst wa 1964)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.