metajęzykowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Metajęzykowe wypowiedzi dzieci mogą dotyczyć również związków wyrazowych. Chłopiec lat 4; 8, 26 mówi: Dzieci zaczynają chodzić i są duże, a babcia robi się stara. Tak jak ubranie. O ubraniu nie mówi się młode, tylko o babci. Michał, jak był mały, jak szedł pierwszy raz do przedszkola, to mówił, że babcia jest nowa. A więc uznaje za właściwe połączenia wyrazowe stara babcia, stare ubranie, za niewłaściwe nowa babcia, młode ubranie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.