metakrytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wej bramy. Tym samym naprowadza na trop ważnej refleksji epistemologicznej: sygnalizuje trudności poznania literackiego, naukowego, poznania ludzkiego tout court. Jest to, by rzec językiem Janusza Sławińskiego, metakrytyczna funkcja obranej przez Brezę techniki narracyjnej, funkcja typowa właśnie dla eseju. Poprzez nią autor informuje już nie o przedmiocie, lecz o komplikacjach w procesie jego intelektualnego opanowania. Z jednym wszakże, niezmiernie istot...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.