metamerycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) plan budowy: rozwija się z tzw. cewki (rurki) nerwowej (—* neurula); przedni jej odcinek wytwarza w ciągu dalszego rozwoju zespół najwyższych ośrodków czuciowych, ruchowych i kojarzeniowych, czyli —► mózg, z reszty powstaje druga część ośrodkowego u.n. —*• rdzeń kręgowy. Od mózgu i rdzenia rozchodzą się metamerycznie nerwy (czuciowe i ruchowe), tworząc u.n...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.