metamuzealny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) twórczości18. O ile inne gatunki filmu o sztuce głównie przetwarzają muzealne formy prezentacji dzieł, stąd można by je ewentualnie nazwać paramuzealnymi, ten ostatni gatunek słuszniej byłoby nazwać metamuzealnym lub nadmuzealnym. Ale być może dlatego właśnie ten gatunek powinien być przedmiotem szczególnego zainteresowania muzeów sztuki i powstających przy tych muzeach kinowych sal projekcyjnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czeczot-Gawrak, Zbigniew 1979. Filmowa prezentacja sztuki. Architektura, malarstwo, rzeźba, grafika, sztuka ludowa, rzemiosło artystyczne, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.