metanarracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tekstu, jak i filozofii żyda. Bowiem w refleksji Greimasa - jak mówiliśmy - nie ma rozdziału sztuki i życia; projektuje się wręcz (głęboko rozumianą) estetyzację tego ostatniego. Nie ma tedy rozdziału między filozofią a żydem czy estetyką i etyką. Ale nie ma też powrotu do modernistycznych wielkich metanarracji Projekt filozoficzno-estetyczno-etycznęj jednośd lansuje „program minimum”, ale „wielowymiarowy”. Jest on utopią w sensie Marcusego; program nie spłaszczony do konsumpcyjnych zachowań świata pop-kultury...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Greimas, A.-J. 1993. O niedoskonałości, tłum. A. Grzegorczyk, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.