metanitroanilina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mianowicie polichlorku winylu — głównie do krajów kapitalistycznych, jak Turcja, NRF i innych, polistyrenu — głównie do Bułgarii, Jugosławii i Turcji, oraz celuloidu — do kilku krajów. Wyeksportowano także po raz pierwszy pewne ilości takich półproduktów chemicznych, jak metanitroanilina, którą zakupiły ZSRR, Holandia, India i Jugosławia; paranitrofenol, który był eksportowany do Brazylii i Danii; antrachinon oraz wiele innych. Ponadto zwiększono 3,3 raza eksport błon fotograficznych amatorskich, głównie do ZSRR, jak również około 2,5-krotnie wzrósł wywóz farmaceutyków, których głównymi odbiorcami były ZSRR, Jugosławia, Szwajcaria, Dania, Brazylia, India i NRF...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1961. Rocznik polityczny i gospodarczy 1961, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.