metapsychizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tymczasem kwestia „spirytyzmu”, jak mówią jedni — mediumizmu, jak nazywa Ochorowicz, a metapsychizmu, według nomenklatury „Annales des Sciences Psychiques”, jest ważną. Naprzód dlatego, że przed ludzkim umysłem otwiera olbrzymie horyzonty nowych poglądów, badań i skutków praktycznych, a po wtóre, że w dziedzinie mediumizmu jedno z pierwszorzędnych miejsc zajął Polak, właśnie ten sam Ochorowicz, który według pewnych opinii „nie jest w stanie już nic zrobić dla nauki”. O nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1970. Kroniki. T. 20, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.