metarealizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych B. ewoluował od idei awangardowej dyscypliny, od poetyki konstruktywistycznej do —*■ surrealizmu, swobody wyobraźni i fantazjotwórstwa. Dążenia te, określane przez poetę mianem „metarealizmu”, decydowały o jego odrębnej pozycji wśród tendencji ówczesnej awangardy poetyckiej, zwłaszcza po 1930. Zbiory poezji, m.in. Tętno (1925), Na katodzie (1929), W dru...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.