metatekstyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Próbując zbiorczo określić stosunek metatekstyzmów do tekstu głównego można je ująć w 4 ogólne grupy: I. Największą i najistotniejszą stanowią metatekstyzmy „właściwe”, które odnoszą s:ę w różny sposób do tekstu głównego, segmentując go, przeformułowując, wyprzedzając itp. — są one bezpośrednim eksplicytnym wyznacznikiem stosunku nadawcy do tekstu, a pośrednim — stosunku do odbiorcy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPol - Studia Polonistyczne UAM (Po­znań)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.