meteoropatologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W nowoczesnym ujęciu lecznictwo uzdrowiskowe musi spełniać trzy podstawowe warunki, które obejmują profilaktykę, leczenie i rehabilitację. Przed II wojną światową, a nawet po wojnie za główne zadanie przyjmowano samo leczenie chorych. Charakter i sposób leczenia z cza-' sem uległy zmianie. Wiązało się to z naukowymi opracowaniami wskazań i przeciwwskazań w oparciu o lepsze poznanie meteoropatologii, składu chemicznego i farmako-dynamiki naturalnych tworzyw leczniczych. Ułatwiło to w znacznym stopniu prowadzenie kuracji przewlekłych stanów chorobowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kubiak, Szymon (red.) 1985. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku 1945-1985, Ciechocinek
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.