metioninowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Okazało się jednak, że endorfiny i enkefaliny pochodzą z różnych źródeł, co więcej ich rozmieszczenie w o.u.n„ a także niektóre działania fizjologiczne są odmienne. Występowanie endorfiny ogranicza się do komórek znajdujących się w nucleus arcuatus (jądro łukowate podwzgórza), wzdłuż ścian trzeciej komory i w obrębie substancji szarej okołowodociągowej. Enkefalina metioninowa (MET-enkefalina, peptyd złożony z 5 aminokwasów — TYR-GLY-GLY-PHE-MET). występuje w wielu jądrach podwzgórza, dających projekcję do różnych struktur mózgu i do rdzenia kręgowego. Rozmieszczenie endorfiny i MET-enkefaliny w przysadce jest również odmienne: pierwsza występuje w płatach pośrednim i przednim, druga — niemal wyłącznie w płacie tylnym. Prekursorami enkefaliny metioninowej i leucy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.