metrorytmiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale w granicach każdego z tych etapów możemy odnaleźć cały szereg przełomów stylistycznych, odnoszących się do sposobu traktowania czynnika melodycznego, metrorytmicznego, fakturalnego, a przede wszystkim harmonicznego. Pomiędzy najwolniej zmieniającym się czynnikiem, jakim jest system tonalny, a zmieniającymi się szybciej, jak np. harmonika, istnieją elementy zmieniające się pośrednio, jak np. czynnik...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1952. Niektóre zagadnienia estetyki muzycznej w świetle artykułów Józefa Stalina o marksizmie w językoznawstwie, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.