międzykatedralny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czych pozostałych pionów organizacyjnych. W szkołach wyższych reorganizacja struktury uczelni zmierza do likwidacji dotychczasowego rozdrobnienia i połączenia małych katedr i zakładów w instytuty i zespoły międzykatedralne, międzywydziałowe, a nawet międzyuczelniane, oraz do poprawy warunków kadrowych i materialnych w instytutach uczelnianych wykonujących badania dla potrzeb gospodarki i kultury narodowej. W PAN w celu intensyfikacji i koncentracji ba...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.