międzyrepublikański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po stronie aktywów trzeba wskazać przede wszystkim na zapoczątkowanie długofalowego planowania gospodarczego. Było to zadanie nader skomplikowane ze względu na samorządowy charakter ustroju Jugosławii, decentralizację zarządzania i konieczność godzenia interesów i ambicji poszczególnych republik na zasadzie porozumień międzyrepublikańskich. Nie jest zresztą pewne, czy system gospodarki planowej szybko przyniesie pożądane efekty. Znacznie poprawił się bilans płatniczy federacji, bowiem wprowadzono ostre restrykcje antyimportowe i podjęto skuteczne działania dla zdynamizowania eksportu. Przyhamowano rów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Giełżyński, Wojciech 1977. Sto twarzy Jugosławii, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.