miasto-embrion

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Miasto mogło istnieć dłużej lub krócej, zależnie od wielu okoliczności, o których mówiliśmy w tej książce. W ciągu swego istnienia zmieniało się, przechodziło etapy formowania się, rozkwitu, a w wielu wypadkach — upadku. Stadia te charakteryzowały się zmianami tak w ekonomice, jak w miejskim stylu życia. Nie warto chyba jednak wprowadzać dla wczesnego stadium rozwoju miasta osobnych terminów (w rodzaju „protomiasto”, albo „miasto-embrion”) stawiających dane osiedle poza kategorią miast „prawdziwych”, „rzeczywistych”, która miałaby się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rabinowicz, Michał 1985. Życie codzienne w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym, przeł. W. Dłuski, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.