miasto-osada

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (1968). — Wzmiankowane 1388; własność prywatna; prawa miejskie otrzymały zapewne przed 1400, często traciły jednak charakter miejski; od 1822 miasto-osada fabryczna sukienników zatrudnionych w miejscowej manufakturze; po 1831 upadek przemysłu włók.; 1863 miasto było terenem walk partyzanckich, mieszkańcy P. walczyli w oddziałach powstańczych; 1870-1934 P...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.